U okviru programa za usluge moguće je izdavanje računa i predračuna za izvršene usluge. U okviru ovog programskog modula moguće je vođenje evidencije uslužnog čuvanja proizvoda i robe što je posebno pogno za vlasnike hladnjača i javnih carinskih skladišta.

Računi

Program za usluge omogućava izdavanje računa kupcima za izvršene usluge koje nisu vezane za promet proizvoda i robe.

Avansni računi - predračuni

Opcija avansni računi – predračuni omogućava izdavanje predračuna. Ukoliko kupac izvrši uplatu i preuzme robu evidentirani prodračun se automtski prenosi u račune-otpremnice, a ukoliko izvrši uplatu a ne preuzme robu u poreskom periodu automatski se prenosi u avansne račune.

Skladišta – tuđa roba

Evidentiranje nastalih poslovnih promena u skladištima obezbeđeno je kroz sledeće opcije:

Prijemnice

Prijemnicama se evidentira ulaz robe u skladište kao i uslovi čuvanja odnosni da li se roba čuva u rashlađenom ili smrznutom stanju. Kroz prijemnicu se definišu i ostali elementi neophodni za obračun lagera kao što su manipultivni troškovi i troškovi smrzavanja.

Otpremnice

Otpremnicama se daje izlaz robe iz skladišta čime se skida stanje robe na zalihama.

Pregled stanja - vlasnici

Pregled stanja po vlasnicima daje uvid stanja robe u skladištu za željenog vlasnika robe kao i uvid u promet (kartice prometa) za vrstu robe koja se čuva (skladišti).

Obračun lagera

Na osnovu zadatih podataka cene smrzavanja, manipulativnih troškova, cene skladištenja vrši se automatski obračun cene skladištenja robe. Na osnovu ovog obračuna radi se račun za izvršene usluge. Osim ovih standardnih opcija možemo da ponudimo i dopunski program kojim se vrši evidentiranje robe po pozicijama paleta u skladištu (hladnjači) vertikalnim i horizontalnim kao na kojoj poziciji po visini se ista nalazi. Ovaj program je posebno pogodan za hladnjače u kojima se roba skladišti u “kavezima” prilikom čega više njih ide jedan na drugi.


Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. RemoteApp aplikacija omogućava rad sa udaljenih lokacija putem interneta, na serveru u vašoj firmi ili na zakupljenim serverima (cloud). Broj operatera - korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa.