Program za proizvodnju služi za praćenje procesa proizvodnje od ulaza sirovina i repromaterijala do izlaza gotovih proizvoda. Praćenje procesa proizvodnje odvija se kroz dve celine Sirovine i Proizvodi. Program omogućava vođenje stanja zaliha, automatska knjiženja u finansijsko knjigovodstvo.

Kroz program je omogućeno vođenje neograničenog broja magacina kako sirovina i repromaterijala tako i gotovih proizvoda

Sirovine

Evidentiranje nastalih poslovnih promena u prometu sirovina, repromaterijala i poluproizvoda evidentira se kroz sledeće opcije:

Prijemnice

Ulaz (prijem) sirovina i repromaterijala vrši se kroz opciju prijemnice. Prijemnicom se formiraju prosečne cene sirovina i repromaterijala na zalihama. Prilikom izrade prijemnice program automatski vrši raspodelu zavisnih troškova nabavke po artiklu srazmerno količini i ceni istog.

Interne prijemnice

Ako koristite naš program za veleprodaju a na stanju u veleprodaji imate neki artikal koji vam treba za proizvodnju ovom opcijom preuzimate iste i prenosite ih u proizvodnju čime smanjujete zalihe u veleprodaji a povećavate u sirovinama.

Radni nalog - poluproizvodi

Ukoliko vaš proces proizvodnje zahteva izradu poluproizvoda koji će se kasnije koristiti za proizvodnju gotovih proizvoda nastale promene evidentiraju se u ovoj opciji. Utoršak sirovina i repromaterijala može se preuzimati automatski na osnovu nomenklature ili ručnim unosom.

Trebovanja

Za evidentiranje utroška sirovina i repromaterija koji nisu vezani za radne naloge kao na pr. servisiranje gotovih proizvoda u garantnom roku i sl. koristi se opcija trebovanja. Kroz ovu opciju skidaju se sirovine i poluproizvodi sa stanja zaliha.

Robna knjiženja

Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak robe na zalihama.

Proizvodi

Evidentiranje nastalih poslovnih promena u prometu gotovih proizvoda evidentira se kroz sledeće opcije:

Radni nalog

Opcija programa radni nalog obezbeđuje praćenje ciklusa proizvodnje od utroška sirovina, repromaterijala i poluproizvoda da ulaza gotovih proizvoda u magacin. Utoršak sirovina, repromaterijala i poluproizvoda može se preuzimati automatski na osnovu nomenklature ili ručnim unosom.

Računi - otpremnice

Program za proizvodnju omogućava izdavanje računa - otpremnica kako za kupce sa domaćeg tržišta tako i za ino-kupce. Prilikom izrade računa automatski se povlaće rabati iz rabatne skale dodeljeni kupcu kao i procenti akcijskih popusta za artikle na akciji. Ukoliko je program za proizvodnju u kompletu sa programom za knjigovodstvo u samom računu postoji i valutna kartica kupca tako i da operater koji obrađuje račun može prilikom izrade istog da proveri finansijsko stanje kupca i signalizira velika a ne naplaćena potraživanja.

Otpremnice maloprodaji

Ukoliko u sastavu firme imate proizvodnju i maloprodajne objekte izdavanje robe maloprodajnim objektima vrši se otpremnicama maloprodaji. Prilikom izrade otpremnice maloprodaji automatski se povlači cena robe u prodavnici kojij se vrši isporuka tako da se automatski formira i maloprodajna kalkulacija čime se omogućava puštanje robe u promet odmah po prijemu robe.

Interne otpremnice-prijemnice

Za prenos robe iz magacina u magacin koriste se interne otpremnice-prijemnice. Ukoliko su magacini povezani na server putem interneta formirana otpremnica automatski se preuzima u prijemnicu čime se štedi na vremenu i smanjuje mogućnost grešaka. Ovako formirani dokumenti automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo.

Robna knjiženja

Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak robe na zalihama.

Avansni računi - predračuni

Opcija avansni računi – predračuni omogućava izdavanje predračuna. Ukoliko kupac izvrši uplatu i preuzme robu evidentirani prodračun se automtski prenosi u račune-otpremnice, a ukoliko izvrši uplatu a ne preuzme robu u poreskom periodu automatski se prenosi u avansne račune.

Utovar robe

Ova opcija ima za cilj da vam omogući svođenje grešaka između fakturisanja i isporuke robe na minimum. Naime nakon formiranja računa-otpremnice isti se prosleđuje ovoj opciji koja omogućava magacionerima da bar-kod čitačima vrše evidentiranje spakovane robe. Po završetku pakovanja vrši se usaglašavanje fakturisane i odvojene robe a po potrebi se količine u računu-otpremnici automatski menjaju na spakovane (odvojene) količine.


Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. RemoteApp aplikacija omogućava rad sa udaljenih lokacija putem interneta, na serveru u vašoj firmi ili na zakupljenim serverima (cloud). Broj operatera - korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa.