30 godina iskustva BELATRIX d.o.o. uložio je u razvoj novog softverskog rešenja za izdavanje računa u sistemu eFiskalizacije. BELATRIX POS2 je sertifikovano softversko rešenje od strane Poreske uprave (Registar odobrenih ESIR rešenja) , razvijeno tako da na najjednostavniji način omogući obveznicima fiskalizacije izdavanje fiskalnih računa.

Za vas smo napisali priručnik za eFiskalizaciju koji možete pogledati ovde.

Početna forma BELATRIX POS2 služi za unos i izbor osnovnih podataka neophodnih za izdavanje fiskalnih računa.

  • „Način unosa artikla“ omoćuva korisniku da izabere jedan od tri načina: unos skeniranjem bar koda, unosom šifre artikla ili naziva artikla.
  • U podacima za prodaju korisnik bira datume (početni i završni) za izradu izveštaja o prodaji i prodajni objekat.
  • Iz liste „Prodavac - kasir“ korisnik bira radnika koji izdaje fiskalne račune.
  • Iz liste opcija „Vrsta prometa“, bira vrstu fiskalnih računa koje želi da izdaje. U skladu sa zakonom omogućen je izbor vrste računa: promet prodaja, predračuni prodaja, avans prodaja i obuka (trening).
  • Sledeći korak je izbor tipa računa iz liste opcija „Tip prometa“ gde korisnik bira tip računa, promet ili refundacija nakon čega mu se otvara forma za unos, obradu i izdavanje računa.

U zaglavlju forme nalaze se podaci o računu.

Broj računa (dodeljuje se automatski prilikom fiskalizacije)
Datum računa
Smena prodaje
Prodavnica
Prodavac (korisnik može ovde da promeni prodavca)
U centralnom delu je prikaz sume računa
Sa desne strane zaglavlja korisnik ima mogućnost da izabere tip transakcije odnsno dali se račun izdaje kupcima B2C ili B2B. Default (podrazumevana) vrednost je B2C.

Podaci o prodaji

Unos prodatih artikala vrši se u okviru forme za unos podataka o prodaji. Unos artikala vrši se očitavanjem bar koda proizvoda, unosom šifre ili naziva artikla. Za artikle jedinice mere „kom“ nakon unosa artikla sistem automatski upisuje količinu „1“ i prelazi na novi red (korisnik može da se vrati i promeni količinu ili prosto ako je kupac uzeo više istih artikala da izvrši ponovo očitavanje istih). Za artikle koji nisu komadni, sistem vas pozicionira na polje količina i čeka da sami unesete prodatu količinu.

Unos artikala „Touch“ tasterima

Na formi za unos računa moguće je birati grupe artikala definisane u proizvodima (broj grupa nije ograničen). Izborom grupe biće vam prikazani artikli iz te grupe a klikom na željeni artikal isti će biti unet u račun.

Cena i popust

Na osnovnu unetog podatka o artiklu sisitem automatski povlači cenu istog. Ukoliko ste definisali da grupa artikala kojoj artikal pripada ima akcijski popust ili da je sam artikal na akciji automatski će biti obračunat akcijski popust. Akcijski popust na grupa artikala i artikal se sabiraju. Takođe sami možete ući u cenu artikla na računu i izvršiti promenu iste koja važi samo za taj račun.

Osim ovog načina odobravanja popusta ili promene cene kupcu možete odobriti željeni procenat popusta na celokupni račun. Popust na ceo račun se ne obračunava na artikle koji su na akciji.

Plaćanje računa

Nakon formiranja računa (unosa prodatih artikala) potrebno je uneti vrsu plaćanja.

Unos podataka o plaćanju je definisan Zakonom i obavezan je podatak. Ukupan iznos plaćanja mora biti jednak ili veći od nule.

Tekstualni opisi vrste plaćanja su komandna dugmad, a klikom na njih ukupan iznos računa se prenosi u polje plaćanja. Moguće je kombinovati više vrsti plaćanja u jednom računu

Fiskalizacija i štampa računa

Poslednji korak u izdavanju računa je klik na komandno dugme „Fiskalizacija“. Klikom na ovo dugme šalju se podaci o računu PFR-u, koji ukoliko je sve ispravno obračunava PDV, potpisuje račun i vraća podatke za štampu računa, a isti prosleđuje SUF-u.

BELATRIX POS2 omogućava štampu računa na POS termalnim štampačima na rolanama 58mm ili 80mm. Opciono za kupce B2B po izboru korisnika moguća je štampa računa na A4 formatu (laserski štampač).

POS štampač

Zakon o fiskalizaciji ne definiše štampače koji se mogu koristiti za štampu fiskalnih računa. Jedino što je propisano je da QR kod mora biti čitljiv. Mi smo testirali više vrsti štampača ali smo se opredelili da svojim korisnicima ponudimo dva modela:

  • EPSON TM-T20III-011 THERMAL LINE
  • STAR TSP100 FUTURE PRINT

Ostale mogućnosti - VAGA

BELATRIX POS2 omogućava korisnicima da ukoliko je potrebno na računar priključe vagu za merenje težina. Iz modula VAGA možete izvršiti merenja željenog artikla i podatke o artiklu i težini jednim klikom prenesete u račun. U ponudi imamo vage Elicom EVL+ 3/6.

Izveštaji i knjiženja

Izborom opcije „Izveštaji i knjiženja“ korisnik dobija izveštaj o ostvarenom prometu za izabrani period.

Prikaz je omogućen po vrsti dokumenta, vrsti prometa, vrsti plaćanja. Izveštaj sadrži i rekapitulaciju obračunatog PDV-a po poreskim stopama. Korisnik može da štampa dnevni izveštaj, mesečni izveštaj, isveštaj o računima izdatim u danu kao izveštaj o prodatim artiklima u danu. Dnevni izveštaj se automatski knjiži u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u. Pored ovih izveštaja omegućena je izrada izveštaja o realizovanom prometu po kasirima-prodavcima.