Belatrix d.o.o. se već 30 godina bavi razvojem baza podataka i izradom aplikativnog softvera u oblasti poslovnih informacionih sistema. Kao rezultat tog iskustva nastao je BELATRIX SOFTWARE programski paket za automatsku obradu knjigovodstvenih podataka.

BELATRIX SOFTWARE je kompletan sistem za obradu knjigovodstvenih podataka. Spajanjem modula korisnik može bez problema pokriti sve aspekte svog poslovanja bez obzira na veličinu, odnosno da li se radi o preduzetničkoj radnji, malom ili srednjem preduzeću, kao i na delatnost koju obavlja.