Za praćenje poslovanja u maloprodajnim ili ugostiteljskim objektima u okviru BELATRIX SOFTWARE informacionog sistema namenjen je modul Program za maloprodaju. Program za maloprodaju omogućava izdavanje računa prometa, refundacije i kopija za sve tipove prometa propisanih zakonom o elektronskoj fiskalizaciji (prodaja, predračun, avans i obuka) Program omogućava vođenje stanje zaliha, automatska knjiženja u finansijsko knjigovodstvo, vođenje KEP-u. Kroz program za maloprodaju omogućeno je vođenje poslovanja neograničenog broja maloprodajnih objekata a svi se putem interneta mogu povezati sa serverom tako da se na jednom mestu mogu pratiti sve nastale promene u realnom vremenu.

Poslovne promene u prometu na malo evidentiraju se kroz sledeće opcije programa za maloprodaju:

Kalkulacije

Ulaz (prijem) proizvoda-robe vrši se kroz kalkulacije. Kalkulacijom se formiraju maloprodajne cene i povećava stanje zaliha. Ukoliko dođe do promene cene proizvoda-robe, količine na zalihama automtski se nivelišu na novu cenu. Radi bržeg rada program za maloprodaju povezan je sa modulima za veleprodaju i proizvodnju tako da se formirane otpremnice maloprodaji u ovim modulima automatski preuzimaju u kalkulaciju.

Nivelacija cene

Opcija nivelcije služi za promenu maloprodajnih cena proizvoda-robe na zalihama. Nivelacija cena može da se radi za određeni procenat, za artikal ili grupu proizvoda.

POS-kasa

Opcija POS-KASA omogućava izradu i izdavanje fiskalnih računa za tipove prometa prodaja, predračun, avans i obuka. Za sve tipove prometa omogućeno je izdavanje računa refundacije i kopija. Štampa fiskalnih računa omogućena je na termo rolnama 58mmm ili 80mm dok je za kupce B2B omogućena štampa na A4 formatu. Suma kase omogućava trenutni uvid u stanje dnevnog ili periodičnog prometa razvrstanog po načinu plaćanja računa gotovina, kartica, ček, virman... Kroz ovu opciju vrše se automatska knjiženja prometa u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu. Pregled prometa po kasirima omogućava uvid u ostvareni promet po prodavcu ili kasiru.

Više o elektronskom sistemu izdavanja računa pogledaj ovde.

Interne Prenosnice

Interni prenos proizvoda-robe između maloprodajnih objekata vrši se internim prenosnicama (otpremnice - prijemnice).

Robna knjiženja

Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak proizvoda-robe na zalihama.

Kep-u

Evidentiranje prometa na malo kroz KEP-u je zakonom regulisano a ova opcija vam omogućava da istu vodite u elektronskom obliku. Sva dokumenta kreirana u modulu malorodaja automatski se rasknjižavaju u KEP-u.

Caffe bar - restoran

Za ugostiteljske radnje i restorane propisano je vođenje knjige Dnevnog obračuna prometa ugostitelja (šank liste). Ova opcija vam omugućava automatsko formiranje obračuna na kraju dana na osnovu svih parametara potrebnih u evidenciji, predhodnog stanja, dnevnog prijema i izlaza proizvoda-robe.

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. RemoteApp aplikacija omogućava rad sa udaljenih lokacija putem interneta, na serveru u vašoj firmi ili na zakupljenim serverima (cloud). Broj operatera - korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa.

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. RemoteApp aplikacija omogućava rad sa udaljenih lokacija putem interneta, na serveru u vašoj firmi ili na zakupljenim serverima (cloud). Broj operatera - korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa.