Program za veleprodaju

Program za veleprodaju - kalkulacija cenaProgram za veleprodaju - računi-otpremniceProgram za veleprodaju - otpremnice maloprodaji

Program za veleprodaju je programski modul iz BELATRIX SOFTWARE informacionog sistema namenjen za praćenje poslovanja i evidentiranje poslovnih promena u oblasti trgovinske delatnosti prometa robe na veliko, uvozu i izvozu robe. Program omogućava vođenje stanje zaliha, automatska knjiženja u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.
Kroz program je omogućeno vođenje neograničenog broja magacina a svi se putem interneta mogu povezati sa serverom tako da se na jednom mestu mogu pratiti sve nastale promene u realnom vremenu.

Evidentiranje poslovnih promena u prometu na veliko vrši se kroz sledeće opcije:

KALKULACIJE
Program za veleprodaju - kalkulacija cenaUlaz (prijem) robe vrši se kroz opciju kalkulacije. Kalkulacijom se formiraju veleprodajne cene i povećava stanje zaliha. Ukoliko dođe do promene cene robe količine na zalihama se automtski nivelišu na novu cenu. Prilikom izrade kalkulacije program automatski vrši raspodelu zavisnih troškova nabavke po artiklu srazmerno količini i ceni istog. Formirana kalkulacija automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

NIVELACIJA CENA
Program za veleprodaju - nivelacija cenaOpcija nivelcije služi za promenu veleprodajnih cena robe na zalihama. Nivelacija cena može da se radi za određeni procenat po artiklu ili grupi proizvoda. Formirana nivelacija automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

 

RAČUNI – OTPREMNICE
Program za veleprodaju - računi-otpremniceProgram za veleprodaju omogućava izdavanje računa-otpremnica kako za kupce sa domaćeg tržišta tako i za ino-kupce. Prilikom izrade računa automatski se povlače rabati iz rabatne skale dodeljeni kupcu kao i procenti akcijskih popusta za artikle na akciji. Ukoliko je program za veleprodaju u kompletu sa programom za knjigovodstvo u samom računu postoji i valutna kartica kupca tako da operater koji obrađuje račun može prilikom izrade istog da proveri finansijsko stanje kupca i signalizira velika a ne naplaćena potraživanja. Formirani računi automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

OTPREMNICE MALOPRODAJI
Program za veleprodaju - otpremnice maloprodajiUkoliko u sastavu firme imate veleprodaju i maloprodajne objekte izdavanje robe maloprodajnim objektima vrši se otpremnicama maloprodaji. Prilikom izrade otpremnice maloprodaji automatski se povlači cena robe u prodavnici kojoj se vrši isporuka tako da se automatski formira i maloprodajna kalkulacija čime se omogućava puštanje robe u promet odmah po prijemu. Ova opcija programa omugućava i povezivanje računara i fiskalnih štampača marke Galeb i Ei-partner čime se omogućava izdavanje fiskalnih isečaka kupcima koji robu kupuju za gotovinu. Formirana dokumenta otpremnica maloprodaji i maloprodajna kalkulacija automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

INTERNE OTPREMNICE-PRIJEMNICE
Program za veleprodaju - interne otpremniceZa prenos robe iz magacina u magacin koriste se interne otpremnice-prijemnice. Ukoliko su magacini povezani na server putem interneta formirana otpremnica automatski se preuzima u prijemnicu čime se uveliko štedi na vremenu i smanjuje mogućnost greške. Ovako formirani dokumenti automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

POVRATNICE
Program za veleprodaju - povratniceIako se povraćaj robe može evidentirati kao storno kalkulacija ostavljena je opcija povratnica kojom se roba skida sa stanja zaliha što se automatski registruje kroz finansijko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

 

ROBNA KNJIŽENJA
Program za veleprodaju - robna knjiženja (popis)Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak robe na zalihama. Obrađeni popisi automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

AVANSNI RAČUNI – PROFAKTURE
Program za veleprodaju - avansni računi - predračuniOpcija avansni računi – profakture omogućava izdavanje profakture. Ukoliko kupac izvrši uplatu i preuzme robu evidentirana profaktura se automtski prenosi u račune-otpremnice, a ukoliko izvrši uplatu a ne preuzme robu u poreskom periodu automatski se prenosi u avansne račune.

 

 

KEP-u KNJIGA
Program za veleprodaju - KEP-u knjigaEvidentiranje prometa na veliko kroz KEP-u knjigu je zakonom regulisano a ova opcija vam omogućava da istu vodite u elektronskom obliku.

 

 

 

UTOVAR ROBE
Program za veleprodaju - utovar robeOva opcija ima za cilj da vam omogući svođenje grešaka između fakturisanja i isporuke robe na minimum. Naime nakon formiranja računa-otpremnice isti se prosleđuje ovoj opciji koja omogućava magacionerima da bar kod čitačima vrše evidentiranje spakovane robe. Po završetku pakovanja vrši se usaglašavanje fakturisane i odvojene robe a po potrebi se količine u računu-otpremnici automatski menjaju na spakovane (odvojene) količine.

 

 

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. Putem interneta moguće je pristupiti podacima i sa udaljenih lokacija koje nisu povezane u lokalnu mrežu. Broj operatera – korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa tako da mu se može zabraniti pristup, dozvoliti samo gledanje (prikaz) unetih podataka ili dozvoliti unos-izmene podataka.