Program za usluge

Program za usluge - računProgram za usluge - prijemnica - skladišteProgram za usluge - pegled stanja - vlasnici

U okviru programa za usluge moguće je izdavanje računa i predračuna za izvršene usluge. U okviru ovog programskog modula moguće je vođenje evidencije uslužnog čuvanja proizvoda i robe što je posebno pogno za vlasnike hladnjača i javnih carinskih skladišta.

RAČUNI
Program za usluge - računProgram za usluge omogućava izdavanje računa kupcima za izvršene usluge koje nisu vezane za promet proizvoda i robe. Formirani računi automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

 

AVANSNI RAČUNI – PROFAKTURE
Program za usluge -  avansni računi - predračuniOpcija avansni računi – profakture omogućava izdavanje profakture. Ukoliko kupac izvrši uplatu i usluga se izvrše u poreskom periodu evidentirana profaktura se automtski prenosi u račune, a ukoliko izvrši uplatu a usluga se ne izvrši u poreskom periodu automatski se prenosi u avansne račune.

 

 

Roba na čuvanju – skladišta

Evidentiranje nastalih poslovnih promena u skladištima obezbeđeno je kroz sledeće opcije:

PRIJEMNICE
Program za usluge - prijemnica - skladištePrijemnicama se evidentira ulaz robe u skladište kao i uslovi čuvanja odnosni da li se roba čuva u rashlađenom ili smrznutom stanju. Kroz prijemnicu se definišu i ostali elementi neophodni za obračun lagera kao što su manipultivni troškovi i troškovi smrzavanja.

 

 

OTPREMNICE
Program za usluge - opremnice - skladišteOtpremnicama se daje izlaz robe iz skladišta čime se skida stanje robe na zalihama.

 

 

 

PREGLED STANJA /VLASNICI/
Program za usluge - pregled stanja - vlasniciPregled stanja po vlasnicima daje uvid stanja robe u skladištu za željenog vlasnika robe kao i uvid u promet (kartice prometa) za vrstu robe koja se čuva (skladišti).

 

 

 

OBRAČUN LAGERA
Program za usluge - obračun lageraNa osnovu zadatih podataka cene smrzavanja, manipulativnih troškova, cene skladištenja vrši se automatski obračun cene skladištenja robe. Na osnovu ovog obračuna radi se račun za izvršene usluge.

 

 

 

Osim ovih standardnih opcija možemo da ponudimo i dopunski program kojim se vrši evidentiranje robe po pozicijama paleta u skladištu (hladnjači) vertikalnim i horizontalnim kao na kojoj poziciji po visini se ista nalazi. Ovaj program je posebno pogodan za hladnjače u kojima se roba skladišti u “kavezima” prilikom čega više njih ide jedan na drugi.

 

 

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. Putem interneta moguće je pristupiti podacima i sa udaljenih lokacija koje nisu povezane u lokalnu mrežu. Broj operatera – korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa tako da mu se može zabraniti pristup, dozvoliti samo gledanje (prikaz) unetih podataka ili dozvoliti unos-izmene podataka.