Program za obračun zarada

Program za obračun zarada - obračunProgram za obračun zarada - PD obrazacProgram za obračun zarada -  Krediti - obustave

 

U skladu sa zakonom obračun zarada mora biti izvršen po svim pozicijama angažovanja radnika, rad po učinku, rad režija, godišnji odmor, prekovremeni rad, rad na državni praznik, bolovanja, porodiljska odsustva i td. Program za obračun zarada vam upravo to i omogućava, unosi se svaka pozicija sa opisom, fondom sati u mesecu i brojem sati za odgovarajuću poziciju. Program sam preračunava pripadajući topli obrok i regres za godišnji odmor.
U okviru programskog modula program za obračun zarada omogućeno je evidentiranje i praćenje kredita i obustva radnika kao i njihovo automatsko obustavljenje od zarade.
Nakon završenog obračuna opcijom prenos u XML vrši se automatsko kreiranje XML dokumenta koji se importuje na sajt poreske uprave E-porezi čime se uprošćuje predaja PD obrazaca.

 

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. Putem interneta moguće je pristupiti podacima i sa udaljenih lokacija koje nisu povezane u lokalnu mrežu. Broj operatera – korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa tako da mu se može zabraniti pristup, dozvoliti samo gledanje (prikaz) unetih podataka ili dozvoliti unos-izmene podataka.