Program za maloprodaju

Program za maloprodaju - kalkulacijeProgram za maloprodaju -  kasaProgram za maloprodaju - nivelacije

Za praćenje poslovanja u maloprodajnim ili ugostiteljskim objektima u okviru BELATRIX SOFTWARE informacionog sistema namenjen je modul Program za maloprodaju.
Program za maloprodaju omogućava izdavanje fiskalnih isečaka na fiskalnim štampačima (kasama) marke Galeb, Ei-Partner i HCP a može se koristiti i za vođenje robnog stanja bez povezivanja sa fiskalnim uređajem.
Program omogućava vođenje stanje zaliha, automatska knjiženja u finansijsko knjigovodstvo, vođenje KEP-u knjige.
Kroz program za maloprodaju omogućeno je vođenje poslovanja neograničenog broja maloprodajnih objekata a svi se putem interneta mogu povezati sa serverom tako da se na jednom mestu mogu pratiti sve nastale promene u realnom vremenu.

Od 09.02.2015 godine izvršena je integracija Programa za maloprodaju i Belatrix MultiCard Systema.

Poslovne promene u prometu na malo evidentiraju se kroz sledeće opcije programa za maloprodaju:

KALKULACIJE
Program za maloprodaju - kalkulacijeUlaz (prijem) proizvoda-robe vrši se kroz opciju kalkulacije. Kalkulacijom se formiraju maloprodajne cene i povećava stanje zaliha. Ukoliko dođe do promene cene proizvoda-robe, količine na zalihama automtski se nivelišu na novu cenu. Radi bržeg rada progaram za maloprodaju povezan je sa programima za veleprodaju i/ili proizvodnju tako da se formirane otpremnice maloprodaji u ovim modulima automatski preuzimaju u kalkulaciju.
Formirana kalkulacija automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

NIVELACIJE CENA
Program za maloprodaju - nivelacijeOpcija nivelcije služi za promenu maloprodajnih cena proizvoda-robe na zalihama. Nivelacija cena može da se radi za određeni procenat, za artikal ili grupu proizvoda. Formirana nivelacija automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

KASA
Program za maloprodaju - kasaOpcija kasa omogućava čitav niz operacija koje su neophodne za diraktan rad na maloprodajnom mestu od kojih su neke:
– Izdavanje fiskalnog isečka, gotovinskih i bezgotovinskih računa. Gotovinski i bezgotovinski računi po potrebi izdaju se automatski na osnovu izdatog fisklanog isečka.
– Izrada NI-obrazaca (naloga za ispravku)
– Suma kase omogućava trenutni uvid u stanje dnevnog ili periodičnog prometa razvrstanog po načinu plaćanja računa gotovina, kartica, ček. Kroz ovu opciju vrše se automatska knjiženja prometa u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.
– Pregled prometa po kasirima omogućava uvid u ostvareni promet po prodavcu ili kasiru.
– Analiza prometa po prodajnom mestu, kupcu ili grupi proizvoda.

 

POVRATNICE
Program za maloprodaju - povratniceIako se povraćaj proizvoda-robe može evidentirati kao storno kalkulacija ostavljena je opcija Povratnica kojom se proizvodi-roba skidaju sa stanja zaliha što se automatski registruje kroz finansijko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

 

ROBNA KNJIŽENJA
Program za maloprodaju -  robna knjizenja (popis)
Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak proizvoda-robe na zalihama. Obrađeni popisi automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo i KEP-u knjigu.

 

 

AVANSNI RAČUNI – PROFAKTURE
Program za maloprodaju -  avansni racuni
Opcija avansni računi – profakture omogućava izdavanje profakture. Ukoliko kupac izvrši uplatu i preuzme proizvode-robu evidentirana profaktura se automtski prenosi u kasu odakle se izdaje fiskalni isečak, a ukoliko kupac izvrši uplatu a ne preuzme robu u poreskom periodu automatski se prenosi u avansne račune.

 

 

KEP-u KNJIGA
Program za maloprodaju - KEP-u knjiga
Evidentiranje prometa na malo kroz KEP-u knjigu je zakonom regulisano a ova opcija vam omogućava da istu vodite u elektronskom obliku.

 

 

 

DNEVNI OBRAČUN PROMETA UGOSTITELJA
Program za maloprodaju - DPU knjiga
Za ugostiteljske radnje i restorane propisano je vođenje knjige Dnevnog obračuna prometa ugostitelja (šank liste). Ova opcija vam omugućava automatsko formiranje obračuna na kraju dana na osnovu svih parametara potrebnih u evidenciji, predhodnog stanja, dnevnog prijema i izlaza proizvoda-robe.

 

 

 

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. Putem interneta moguće je pristupiti podacima i sa udaljenih lokacija koje nisu povezane u lokalnu mrežu. Broj operatera – korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa tako da mu se može zabraniti pristup, dozvoliti samo gledanje (prikaz) unetih podataka ili dozvoliti unos-izmene podataka.