Program za knjigovodstvo

Program za knjigovodstvo - nalog za knjizenje finansijskoProgram za knjigovodstvo - analiticka karticaProgram za knjigovodstvo - osnovna sredstva

Platformu na koju se automatskim knjiženjima nadovezuju ostali programski paketi iz BELATRIX SOFTWARE informacionog sistema svakako čini program za knjigovodstvo – finansijsko. Ono omogućava evidentiranje i obradu poslovnih promena u sistemu dvojnog knjigovodstva. Automatskim knjiženjima poslovnih promena nastalih u robno-materijalnom poslovanju pojednostavljuje se rad službe računovodstva (knjigovodstva).

Osim knjigovodstvenih elemenata naloga za knjiženje, dnevnika knjiženja, bruto stanja i zaključnog lista u okviru programa za knjigovodstvo nalazi se veliki broj analitičkih i sintetičkih izveštaja koji poslodavcu omogućavaju brzi uvid u ukupno poslovanje a samim tim i mogućnost brzog reagovanja u cilju postizanja osnovnog cilja poslovanja – dobiti.

Osnovni elementi programa za knjigovodstvo su:

NALOG ZA KNJIŽENJE
Program za knjigovodstvo - nalog za knjizenje finansijskoNastale poslovne promene evidentiraju se i obrađuju kroz nalog za knjiženje. Osim knjiženja u dinarima omogućeno je istovremeno knjiženje u valuti (uvoz-izvoz). Program omogućava i automatsko knjiženje izvoda preuzetih iz Fx clienta.DNEVNIK KNJIŽENJA
Listing svih proknjiženih stavki finansijskog knjigovodstva za željeni vremenski Program za knjigovodstvo - dnevnik knjizenjaperiod.


 

 

KONTNI PLAN
Program za knjigovodstvo - kontni planUz program za knjigovodstvo isporučuje se analitički kontni plan. Na vama je da isti primenjujete ili eventualno izmenite i prilagodite svojim potrebama. Omogućeno je ukupno razvrstavanje do devet cifara analitike.

 

 

 

ZAKLJUČNI LIST
Program za knjigovodstvo - zakljucni listBruto stanje finansijskih konta. U svakom momentu omogućen je uvid u stanje po grupi, klasi ili kontu kao i analitičkim kontima.

 

 

 

ANALITIKA
Program za knjigovodstvo - analiticka karticaPrikaz i štampa analitičkih kartica omogućeno je za željeni period po datumu naloga, datumu dokumenta, valuti dokumenta kao i ukupnog prometa, zatvorenih/otvorenih stavki. Za željenog komintenta moguće je prikazati i dijagrame dugovnog odnosno potražnog prometa. Iz ove opcije omogućena je i izrada IOS obrazaca.

 

 

SINTETIKA
Program za knjigovodstvo - sinteticka karticaPrikaz i štampa sintetičkih kartica omogućeno je za željeni period po datumu naloga, datumu dokumenta, valuti dokumenta. Lakša anilaza prometa za željeni konto omogućena je dijagramima. Kroz sintetičke preglede moguć je prikaz sume analitičkih konta za željenu sintetiku, kao i uporedni pregled sintetike za dva analitička konta (na primer 2020 i 4330).

 

 

Ostali elementi programa za knjigovodstvo:

PDV EVIDENCIJA – KIR
Program za knjigovodstvo - knjiga izdatih računaKnjiga izdatih računa popunjava se automatski iz ostalih programskih modula BELATRIX SOFTWARE programskog paketa. Program omogućava vođenje knjiga izdatih računa za promet dobara i usluga, uzimanja dobara za lične potrebe osnivača, primljene avanse kupaca, izvoz dobara i izvoz dobara – Kosovo. Pored automatskog popunjavanja moguć je i ručni unos stavki. Knjiga se štampa za zadati datumski period tako da nije bitno da li je korisnik mesečni ili tromesečni obveznik PDV-a.

 


PDV EVIDENCIJA – KPR
Program za knjigovodstvo - knjiga primljenih računaEvidentiranje primljenih računa vrši se kroz knjigu primljenih računa. Program omogućava vođenje knjiga primljenih računa za nabavke dobra i usluga, date avanse dobavljačima, uvoz dobara i nabavku dobara od poljoprivrednika. Knjiga se štampa za zadati datumski period tako da nije bitno da li je korisnik mesečni ili tromesečni obveznik PDV-a.

 

 

 

BLAGAJNIČKI IZVEŠTAJ
Program za knjigovodstvo - blagajnički izveštajOpcija programa blagajničku izveptaji (blagajna) omogućava vođenje blagajničkih izveptaja za gotovog novca, čekova, benzinskih bonova i td. 

SPECIFIKACIJA ČEKOVA
Program za knjigovodstvo - specifikacija čekovaSpecifikacija čekova omogućena je po banci prijemnom mestu i banci transatu. 

KOMPENZACIJE
Program za knjigovodstvo - predlog za kompenzacijuOpcija kompenzacije omogućava izradu predloga za kompenzaciju. 

OSNOVNA SREDSTVA
Program za knjigovodstvo - osnovna sredstvaKroz opciju osnovna sredstva vodi se evidencija svih osnovnih sredstva firme po ID broju, nazivu, računopolagaču. Na osnovu unetih podataka vrši se automatski obračun amortizacije, knjigovodstvene i poreske. Iz program se automatski štampa OA obrazac.


 

ALAT I INVENTAR
Program za knjigovodstvo - sitan inventarSva nabavljena sredstva koja ne spadaju u grupu osnovnih sredstava evendiraju se u ovoj opciji. Pored inventarnog broja, naziva i računopolagača vodi se evidencija o nabavci, roku upotrebe otpisanoj i neotpisanoj vrednosti.Kroz ove opcije programa za knjigovodstvo trudili smo se da obuhvatimo sve aspekte poslovanja koja se ne odnose na robno – materijalni promet.

 

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. Putem interneta moguće je pristupiti podacima i sa udaljenih lokacija koje nisu povezane u lokalnu mrežu. Broj operatera – korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa tako da mu se može zabraniti pristup, dozvoliti samo gledanje (prikaz) unetih podataka ili dozvoliti unos-izmene podataka.