MultiCard system – Potrošači

Svako punoletno lice koje je državljanin Republike Srbije može postati korisnik BELATRIX MULTICARD platne-bodovne kartice.

Kako postati korisnik Belatrix platne-bodovne kartice?

                                    MultiCard System - kartica MultiCard System - kartica

U svakom maloprodajnom objektu koji se nalazi u sistemu BELATRIX MULTICARD kupac može zatražiti Belatrix platnu-bodovnu karticu. Kartica se izdaje bez nadoknade (besplatna), a po prijemu karitice potrebni je izvršite aktivaciju iste. Aktivacija kartice vrši se slanjem SMS poruke na broj telefona 069-30-100-30, koja treba da sadrži sledeće podatke:
1. Ime i prezime na pr. Marko Marković
2. Broj kartice koju ste dobili na pr. 5011970012500
U roku od par minuta bodovna kartica će biti aktivna. Ovom aktivacijom postali ste član bodovnog sistema koji Vam omugućava sakupljanje bodova pri svakoj kupovini. Svaki prodavac određuje broj bodova koji dobijete za kupovinu u njegovim objektima (bodovi su preračunati na svakih 100 din. prometa, na pr. 100,00 din. potrošnje = 2 boda). Kada sakupite 500 bodova kod jednog prodavca oni vam se preračunavaju u dinare po paritetu 1bod = 1 din. i upisuju vam se na karticu. Pri sledećoj kupovini možete platiti račun (ili deo računa) tim iznosom. Bodovi se akumuliraju. Sakupljenim bodovima možete platiti proizvode i usluge kod prodavca kod kog ste ih sakupili već pri sledećoj kupovini , a ne mogu se preneti na drugog prodavca niti zameniti za gotovinu.

Kako da Belatrix karticom plaćam račune na 3 rate?

Ukoliko ste zaposleni na neodređene kod svog poslodavca i redovno primate zarade postoji mogućnost plaćanja računa na tri rate.

Kartica raspolaže mesečnim limitom koji vi određujete a ne može biti veći od 1/3 neto zarade. Uz pristupnicu dobijate i obrazac administrativne zabrane koji treba da popunite i overite kod poslodavca koji Vam isplaćuje zaradu. Neophodno je da ste kod poslodavca zaposleni minimum 3 meseca na neodređeno vreme i da poslodavac vrši isplate zarada u skladu sa zakonom tj. najkasnije do zadnjeg dana u mesecu za predhodni mesec. Presek stanja potrošnje vrši se svakog zadnjeg dana u mesecu, na osnovu kog vašem poslodavcu stiže obračun potrošnje (za sve prodavce kod kojih ste realizovali potrošnju) koja će vam se obustavljati od sledeće 3 isplate zarada koje slede mesecu u kome je promet ostvaren, a od prvog u sledećem mesecu limit vam se automatski obnavlja za novu potrošnju.

Popunjen i overen obrazac adminstrativne zabrane pošaljite na našu adresu:
Belatrix d.o.o.
Braće Gavrilović 51
11275 Boljevci
Po prijemu ispravno popunjene dokumentacije aktiviraćemo uslugu plaćanja karticom na rate o čemu će te dobiti potvrdu putem SMS poruke.

Koliko mi je zaduženje i koliko sam bonus bodova sakupio korišćenjem Belatrix platne-bodovne kartice ?

Informacije o stanju potrošnje i sakupljenim bonus bodovima možete dobiti u svakom maloprodajnom objektu iz sistema, na sajtu multicard.belatrix.rs ili putem Android aplikacije BelatrixMultiCard unosom broja kartice i PIN-a koji dobijate pri aktivaciji kartice.

Kako da iskoristim pogodnosti Belatrix platne-bodovne kartice  ako sam zaboravio karticu?

Na sajtu multicard.belatrix.rs prijavite se unosom broja kartice i vašeg PIN-a i u opciji “Podaci o korisniku” unesite vaše podatke, adresu, mesto stanovanja, e-mail, broj VISA/MASTER platne kartice, izaberite mogućnost primanja poruka (e-mail ili SMS) o akcijama koje sprovode partneri BELATRIX MULTICARD SYSTEM-a. Ukoliko ste popunili polje VISA/MASTER platna kartica dovoljno je da kod sebe imate ovu platnu karticu i promet će vam biti evidentiran na vašoj BELATRIX kartici.

Belatrix MultiCard System – dokumenta

pdf_ico_60Opšte odredbeDownload
pdf_ico_60PristupnicaDownload
pdf_ico_60Administrativna zabranaDownload