Android aplikacije – Caffe Bar, SMS Centar

Android aplikacije

Android aplikacije su programska rešanja za mobilne uređaje – pametne telofone i tablete. Belatrix d.o.o. razvija Android aplikacije po zahtevima korisnika, a u ponudi ima i gotova programska rešenja :

 • Caffe Bar
 • MultiCard System
 • SMS Centar

 

CAFFE BAR – ANDROID APP

Za caffe bar ili restoran razvili smo posebnu aplikaciju namenjenu radu sa pametnim telefonima i tabletima – CAFFE BAR za Android. Baza podataka neophodna za rad sa aplikacijom nalazi se na nekom od naših servera a pristup podacima korisnik može da ostvari osim putem mobilnog interneta i korišćenjem Wi-Fi konekcije što umnogome pojeftinjuje cenu implementacije i upotrebe softvera.

Svim opcijama programa pristupa se preko glavnog menija aplikacije koji obuhvata:

Android aplikacije

 • Porudžbine
 • Računi

Fiskalni printer

 • presek stanja
 • dnevni izveštaj
 • periodični izveštaj

Evidencija prometa

 • Prijemnice
 • Sastavnice
 • DPU knjiga – dnevni promet ugostitelja
 • Analiza prometa

Administracija

 • Proizvodi
 • Grupe proizvoda
 • Konobari
 • Komintenti (kupci – dobavljači)

 

 

Pre početka korišćenja aplikacije vrše se neophodna podešavanja sistema (setings) gde definišete osnovne podatke:

Android aplikacije

 

 • broj stolova
 • vrstu i tip fiskalnog printera
 • IP adresu za komunikaciju Android – FP
 • aktivan tekući račun za virmanske uplate

Broj stolova se može promeniti i u toku rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada – formiranje porudžbina počinje izborom stola za koji se radi porudžbina.  Nakon izbora stola otvara se jedna od dve moguće forme, pregled postojećih porudžbina za sto (odakle se prelazi u novu porudžbinu ili izradu računa) ili se direktno ulazi u izradu nove porudžbine. Formiranje porudžbine je vrlo jednostavno. Za izabranu grupu proizvoda (vizualno predstavljene ikonom – slikom i tekstualnim opisom) dobijate spisak proizvoda. Klikom na izabrani proizvod otvara se meni za promenu količine (pretpostavljena vrednost je 1) kroz koji se dodaju ili brišu proizvodi iz porudžbine.  Pre završetka porudžbine omugućen je vizualni prikaz iste. Nakon formiranja porudžbine ista će biti odštampana na fiskalnom uređaju (nefiskalni mod) sa podacima o broju stola, konobaru i količinom poručenih proizvoda. Porudžbina se može posebno odštampati za šank ili kuhilju.

Android aplikacije      Android aplikacije     Android aplikacije      Android aplikacije

Android aplikacije       Android aplikacije     Android aplikacije      Android aplikacije

Ako u prikazu porudžbine izaberete opciju izdavanje računa otvara se meni za unos vrste plaćanja i potvrdu izdavanja fiskalnog isečka. Na zehtev gosta porudžbine se mogu odštampati na više fiskalnih isečaka. U svakom momentu izborom opcije Računi u glavnom meniju možete ući u pregled izdatih računa za taj dan (ili period). U pregledu računa možete izvršiti izbor računa za koji postoji potreba izdavanja gotovinskog-virmanskog računa. Unosom PIB-a vršite izbor kupca na koga treba da glasi račun i izaberete dali će biti izdat gotovinski ili virmanski račun. Gotovinski ili virmanski računi štampaju se fiskalnom printeru. Takođe imate mogućnost izdavanja internog računa za promet proizvoda na teret reprezentacije.

Caffe bar android aplikacija omogućava korisnicima izradu dokumentacije za potrebe knjigovodstva, prijemnica, sastavnica, DPU knjige. Sva dokumentacija se izrađuje u PDF formatu.

Na sledećim slikama je prikaz ažuriranja podataka o proizvodima, grupama, komintentima …

Android aplikacije      Android aplikacije      Android aplikacije      Android aplikacije

Android aplikacije      Android aplikacije      Android aplikacije      Android aplikacije

ANDROID to FP communicator modul

Pošto zbog hardevrskog rešenja fiskalnih uređaja nije moguće ostvariti direktnu vezu pametni telefon (tablet) – fiskalni printer napravili smo ANDROID to FP communicator modul. Ovaj uređaj omogućava vezu sa pametnim telefonom (tabletom) sa jedne strane i fiskalnim printerom sa druge strane.

Caffe bar - Android

Na ovaj micro računar možete povezati i štampač što vam omogućava štampu i sve ostale dokumentacije. Uređaj radi pod Linux operativnim sistemom i neopterećuje cenu implementacije licencama i ostalim autorskim pravima a sav potreban softver je naše proizvodnje i isporučuje se besplatno uz Android aplikaciju.

SMS CENTAR – ANDROID APP

Jedan od vidova marketinga a svakako najrasprotranjeniji u današnje vreme je SMS marketing.  Web marketing odnsno plasiranje informacija o proizvodima i uslugama putem web-a direktno je povezan sa rejtingom koji vaš sajt ima na Google pretraživaču. Za razliku od toga SMS marketing direktno gađa vašu metu odnosno vaše potrošače.